homeimg new

ต้องมนต์อีสานใต้ เป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะภาคอีสานใต้ ซึ่งจะเน้นวัดตามเส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมา สู่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมา


 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา อีสานตอนใต้

บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือน เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย

บุรีรัมย์

สุรินทร์เป็นเมืองที่สร้างอย่างมั่นคงในปางก่อน มีคูถึง 3 ชั้น มีเนินดินเป็นกำแพงเมือง น่าจะเป็นเพราะเห็นว่าเป็นเมืองหน้าด่านทั้งทางตะวันออก และทางใต้ซึ่งมีช่องข้ามเขาบรรทัดต่อจังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์

จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติหรือหลายชาติพันธุ์

นครราชสีมา

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูล

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลเป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี

อุบลราชธานี

 

วัดแนะนำ อีสานตอนใต้

 

วัดแนะนำ อีสานตอนใต้

วัดธาตุสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของบ้านชีทวน ตำบลชีทวน ก่อสร้างเมือใด ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่มีดบราณสถาน โบราณวัตถุหลายอย่างที่อยู่ในวัดนี้ อาทิ พระธรรมเทโว พระธาตุสวนตาล สัตตภัณฑ์หรือเชิงเทียน และเรือขุดโบราณ พระธรรมเทโว เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมริด ขนาดหน้าตักกว้าง 42 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย ศิลปะแบบลาว จารึกเป็นภาษาพื้นเมืองที่ส่วนฐานรวท 3 บรรทัด เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์มาก

วัดธาตุสวนตาล จังหวัดอุบลราชธานี

วัดทุ่งศรีวิไล ตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อใดไม่ปรากฎ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ บริเวณของวัดนี้ มีใบเสมาหลายชั้นล้อมรอบอุโบสถและวิหารหลังเก่าเป็นชั้นๆ ถึงกำแพงรอบวัดทุกสารทิศ ตลอดทั้งมีสระน้ำใหญ่ พร้อมด้วยซากของหอไตรรวมธรรมาสน์ ซึ่งก่อด้วยอิฐสมัยก่อน สันนิษฐานว่า ที่ตั้งของวัดจะเป็นโนนนกเขียน

วัดทุ่งศรีวิไล จังหวัดอุบลราชธานี

วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ หรือวัดบ้านหว้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง ตั้งอยู่ห่างจาก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร อีกหนึ่งวัดสวยที่ห้ามพลาดเมื่อเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ลอยอยู่กลางน้ำอย่างสวยงามแปลกตา ตัวพระอุโบสถกว้าง 5 เมตร ยาว 13.60 เมตร หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และด้วยความสวยงามโดดเด่นของวัดแห่งนี้จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

044561
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
27
75
102
2254
2590
44561
Your IP: 54.198.92.22
2019-03-26 05:51
facebook_page_plugin
© 2017 ต้องมนต์อีสานใต้.com. All Rights Reserved. Designed By Mantra South Isan